גילוי גזים

מכשור נייד

MultiRAE Series
סידרה חדשה של גלאי סכנות שונות
PID אישי
Personal PID Monitor for Volatile Organic Compounds
ToxiRAE3
גלאי גז אישי לגזים H2S או CO
Gasman LEL
גלאי גזים נפיצים
Gasman CO2
גלאי גז CO2 אישי
MiniRAE3000
גלאי מקצואי לממיסים אורגניים נדיפים
ppbRAE3000
גלאי מקצואי לממיסים אורגניים נדיפים
לרמות חל"ב אמיתיים
UltraRAE3000
גלאי PID עם יכולת למדידה סלקטיבית לחומרים
Gas-Pro
גלאי נייד ל-5 גזים
LaserMethane Mini
גלאי גז מיתן מרחוק (פועל על עיקרון קרן לאזר)
Gasman
גלאי גז אישי
GPT100
גלאי נייד לדליפות גז
HLD100
גלאי נייד לדליפות גז פריאון
CGA Series
סידרה גלאי גזים רעילים מותאמים לדרישות הלקוח
שפופרות משני צבע לגילוי גזים
Cost effective detector tubes
FTIR אנלייזר נייד
Portable Gasmet™ DX-series analyzer
ToxiRAE Pro
גלאי גזים אישי עם אגירת נתונים
ToxiRAE Pro LEL
גלאי גזים נפיצים אישי עם אגירת נתונים
Biogas 5000
Geotech Biogas 5000 portable biogas analyser
Tetra 4
גלאי נייד לגזים שונים
 
    
חיפוש:
Emproco Ltd. Wishes You a Happy New Year