גילוי גזים

טיפול חירום באירועי חמ"ס

תג פסיבי
לזיהוי מיידי של גזים באוויר
VOICE 200
Selected Ion Flow Tube Mass Spectrometry
on PPT levels
MiniRAE3000
גלאי מקצואי לממיסים אורגניים נדיפים
MultiRAE Series
סידרה חדשה של גלאי סכנות שונות
PID אישי
Personal PID Monitor for Volatile Organic Compounds
אנלייזר לחומ"ס
FTIR analyzer for Emergency / First Response Measurement (HAZMAT teams)
ToxiRAE Pro
גלאי גזים אישי עם אגירת נתונים
ToxiRAE Pro LEL
גלאי גזים נפיצים אישי עם אגירת נתונים
DV3000
Transportable/Fixed Continuance Pollution Monitor
    
חיפוש:
Emproco Ltd. Wishes You a Happy New Year