איכות אויר במבנים

שפופרות מדידת גזים

תג פסיבי
לזיהוי מיידי של גזים באוויר
מכייל ראשוני לספיקות ולחצים
דגם DEFENDER
Safe Air
תגים פסיביים לגילוי מיידי של גזים
ChromeAir
תגים פסיביים לגילוי מיידי של גזים
שפורפרות לדיגום אוויר
שפופרות משני צבע לגילוי גזים
Cost effective detector tubes
    
חיפוש:
Emproco Ltd. Wishes You a Happy New Year