איכות אויר במבנים

מוניטור חומרים אורגניים נדיפים

Frog 5000
Portable Gas Chromatograph for VOC's
The smallest portable GC, only 2.2Kg
BTEX at ppb levels
Tocam
Miniature GC for VOC's in Air
for Laboratory or Vehicle
EVM Environmental Monitoring
מדידת ריכוז חלקיקים ,גזים,VOC,טמפרטורה,לחות,מהירות אוויר במכשיר אחד
ppbRAE3000
גלאי מקצואי לממיסים אורגניים נדיפים
לרמות חל"ב אמיתיים
PID אישי
Personal PID Monitor for Volatile Organic Compounds
גלאי PID קבוע
Permanently mounted (fixed) Photoionization Detector (PID) transmitter
VOICE 200
Selected Ion Flow Tube Mass Spectrometry
on PPT levels
   
    
חיפוש:
Emproco Ltd. Wishes You a Happy New Year