איכות אויר במבנים

דוגם ביולוגי

דוגם ביוארוסולים דגם BIOSTAGE
דוגם עובשים ופטריות ישירות לצלחת פטרי
דוגם ביוארוסולים
דיגום עובשים ופטריות לתוך אמפינג'ר עם נוזלים
דוגם ביולוגי לשטיחים
    
חיפוש:
Emproco Ltd. Wishes You a Happy New Year