איכות אויר במבנים

מונה חלקיקים

מונה לייזר חלקקים נייד 3900
מונה/מדידה בו-זמנית של 6 גדלי חלקיקים מרחבים
מד חלקיקים לייזר נייד Model 3886 GEO-&
מונה לייזר חלקקים נייד 3887 Model
מד ספירת חלקיקים נייד 6 ערוצים
דגם 3910
םפיקה עד 50 ל"ד
   
    
חיפוש:
Emproco Ltd. Wishes You a Happy New Year