רעש ורעידות

תחנות ניטור רעש

מסוף קבוע לניטור רעש סביבתי
תחנה לניטור של רעש סביבתי ורעידות מיועדת לתקופות ארוכות
מאוד.
תחנה לניטור רעש לתקופות קצרות
תחנה לניטור רעש ושידור תוצאות לתקופות קצרות
תחנה לניטור רעש בתוך בניינים
תחנה לניטור, הקלטה וזיהוי רעש מיעודת ליהות ממוקמת בתון בניינים
תחנה לניטור רעש ורעידות
The SV 212 is a weather protected, portable environmental vibration & sound monitoring station dedicated for periodical measurements
   
    
חיפוש:
Emproco Ltd. Wishes You a Happy New Year