רעש ורעידות

מד חשיפת רעש תעסוקתי

דוזימטר של רעש
דוזימטר למדידות של חשיפה לרעש
דוזימטר של רעש
דוזימטר למדידות של חשיפה לרעש עם מיקרופון
מובנה
דוזימטר של רעש עם אפשרות מדידות בתוך האוזן
דוזימטר עם דיוק של סוג 1 ואפשרויות לניתוח תדרים
ומדידות בתוך האוזן.
    
חיפוש:
Emproco Ltd. Wishes You a Happy New Year