ציוד מעבדתי

ספקטרופוטומטר

UV-2601 UV/VIS ספקטרופוטומטר
UV-2100 Double Beam
UV/VIS ספקטרופוטומטר
AF-630/640
Atomic Fluorescence ספקטרופוטומטר
WLD-4C
Optical Emission ספקטרופוטומטר
WFX-810
Zeeman Atomic Absorption ספקטרופוטומטר
קיווטות קווארץ
UV-VIS-NIR
קיווטות זכוכית
UV-VIS-NIR
קיווטות חד פעמיות
UV-VIS-NIR
FTIR ספקטרופוטומטר
    
חיפוש:
Emproco Ltd. Wishes You a Happy New Year