מדי זרימה, לחץ וגובה

מתגי זרימה

GIR מתג אינפרא אדום לרוטא- מטר
מוגן פיצוץ
מתג זרימה מוגן פיצוץ
לגזים ונוזלים עד לחץ 2000psi
מתגי פלסטיק משוט זרימה V8
LF- התרעה לזרימות נמוכות של נוזלים
   
    
חיפוש:
Emproco Ltd. Wishes You a Happy New Year