זיהום אויר ודיגום סביבתי

מכשור דיגום אויר

מכייל ראשוני לספיקות ולחצים
דגם DEFENDER
משאבות דיגום אויר
משאבות לדיגום אויר בטווחי ספיקה שונים בעלי בקרת זרימה קבועה לדיגום אישי וסביבתי
משאבות דיגום אויר אישית
משאבה ייעודית לדיגום אוויר בספיקות שונות
משאבות דיגום אויר לספיקות גבוהות
5-30ml/min טווח ספיקות
דוגם אבק סביבתי
PM10 מערכת דגימה סביבתית
דוגם סביבתי לחומרי הדברה
משאבת דיגום בקצב גבוהה לניטור אוויר סביבתי
שקיות דיגום לגזים
לגזים VOC ,CO/CO2,Methane ,H2S,NO
דוגם אוויר סביבתי
ערכה לדיגום אוויר בקצב גבוה
Pocket Pump TOUCH
NEW
AirChek TOUCH
Silica Sampling Kit
Chek-Mate Calibrator
Sampling Media -Particulates
Sample Tubes
SKC Passive Samplers
SKC Impingers
SKC PARTICLE SIZE SELECTIVE SAMLERS
SKC Formaldehyde Multimode Monitor
 
    
חיפוש:
Emproco Ltd. Wishes You a Happy New Year