זיהום אויר / מוניטור פליטה

מכשור דיגום אויר

מכייל ראשוני לספיקות ולחצים
דגם DEFENDER
משאבות דיגום אויר
משאבות לדיגום אויר בטווחי ספיקה שונים בעלי בקרת זרימה קבועה לדיגום אישי וסביבתי
משאבות דיגום אויר אישית
משאבה ייעודית לדיגום אוויר בספיקות שונות
משאבות דיגום אויר לספיקות גבוהות
דוגם אבק סביבתי
PM10 מערכת דגימה סביבתית
דוגם סביבתי לחומרי הדברה
משאבת דיגום בקצב גבוהה לניטור אוויר סביבתי
שקיות דיגום לגזים
לגזים VOC ,CO/CO2,Methane ,H2S,NO
EVM Environmental Monitoring
מדידת ריכוז חלקיקים ,גזים,VOC,טמפרטורה,לחות,מהירות אוויר במכשיר אחד
דוגם אוויר סביבתי
ערכה לדיגום אוויר בקצב גבוה
 
    
חיפוש:
Emproco Ltd. Wishes You a Happy New Year