זיהום אויר / מוניטור פליטה

מוניטור לזיהום אויר

VOICE 200
Selected Ion Flow Tube Mass Spectrometry
on PPT levels
TX-DP-A
חיישנים לגזים רעילים
TX-DP-D
חיישנים לגזים רעילים
TX-DP-N
חיישנים לגזים רעילים
Mini-Ba
HIGHLY SENSITIVE
TRANSPORTABLE GAS DETECTOR
SH-1003/7GT
INTELLIGENT EXTRACTIVE GAS DETECTORS
SH-1407TW-FL
Sampler with Pyroliser Photo
דוגם חלקיקים קבוע באוויר
דוגם חלקיקים PM10 וגם PM2.5 בעל 5 בתי פילטרים
מכשיר נייד למדידות של כספית באויר
Direct reading mercury vapor meter
Measuring ranges 0-100 / 0-1000 / 0-2000 µg/m³
High resolution 0.0001 mg/m³
Data logger integrated
ניטור אוטומתי של כספית באויר
Monitors 2 to 24
Measuring Points Automatically
Ranges from 0.01 µg/m³
to 2000 µg/m³ Hg
Automatic Calibration Module
Software for Data Acquisition,
Data Visualisation and Storage
   
    
חיפוש:
Emproco Ltd. Wishes You a Happy New Year