זיהום אויר ודיגום סביבתי

מוניטור לזיהום אויר

VOICE 200
Selected Ion Flow Tube Mass Spectrometry
on PPT levels
Frog 5000
Portable Gas Chromatograph for VOC's
The smallest portable GC, only 2.2Kg
BTEX at ppb levels
Tocam
Miniature GC for VOC's in Air
for Laboratory or Vehicle
DV3000
Transportable/Fixed Continuance Pollution Monitor
דוגם חלקיקים קבוע באוויר
דוגם חלקיקים PM10 וגם PM2.5 בעל 5 בתי פילטרים
מכשיר נייד למדידות של כספית באויר
Direct reading mercury vapor meter
Measuring ranges 0-100 / 0-1000 / 0-2000 µg/m³
High resolution 0.0001 mg/m³
Data logger integrated
ניטור אוטומתי של כספית באויר
Monitors 2 to 24
Measuring Points Automatically
Ranges from 0.01 µg/m³
to 2000 µg/m³ Hg
Automatic Calibration Module
Software for Data Acquisition,
Data Visualisation and Storage
   
    
חיפוש:
Emproco Ltd. Wishes You a Happy New Year