זיהום אויר / מוניטור פליטה

אנלייזר חל"כ

HAPSITE Smart Plus
מערכת זיהוי כימי
IMS-MINI-EXPLO
זיהוי מטענים לפי ION spectrometry
IMS MINI - 200
מכשיר נייד לזיהוי גזים רעילים
מכשיר נייד GC IMS - 200
multi-gas detector system with enhanced selectivity and reduced cross sensitivity
   
    
חיפוש:
Emproco Ltd. Wishes You a Happy New Year