זיהום אויר ודיגום סביבתי

אנלייזר יעילות שריפה

אנלייזר לגזי פליטה KIGAZ 200
עד 3 חיישנים מתחלפים

CO-H2 - 0 to 8000 ppm
O2 - 0 to 21 %
NO - 0 to 5000 ppm
CH4 - 0 to 10 000 ppm
מד/מוניטור פליטה דגם KIGAZ 150
2 חיישנים מתחלפים

CO-H2 - 0 to 8000 ppm
O2 - 0 to 21 %
מוניטור גזי פליטה KIGAZ 300
עם אפשרות החלפה עד 6 חיישנים

CO-H2 - 0 to 8000 ppm
O2 - 0 to 21 %
NO - 0 to 5000 ppm
CH4 - 0 to 10 000 ppm
SO2 - 0 to 5000 ppm
CH4 - 0 to 10 000 ppm
דגם KIGAZ 210
אנלייזר לגזי בעירה
דגם KIGAZ 110
אנלייזר לגזי בעירה
 
    
חיפוש:
Emproco Ltd. Wishes You a Happy New Year