ציוד בקרת מיזוג אויר

מוניטור לגודל חלקיקי אבק

מונה לייזר חלקקים נייד 3887 Model
עם אוגר נתונים
מד חלקיקים לייזר נייד Model 3886 GEO-&
מונה לייזר חלקקים נייד 3900
מונה/מדידה בו-זמנית של 6 גדלי חלקיקים מרחבים
EVM Environmental Monitoring
מדידת ריכוז חלקיקים ,גזים,VOC,טמפרטורה,לחות,מהירות אוויר במכשיר אחד
   
    
חיפוש:
Emproco Ltd. Wishes You a Happy New Year