בריאות, גהות ובטיחות תעסוקתית

גלאי גז רעיל

תג פסיבי
לזיהוי מיידי של גזים באוויר
ToxiRAE3
גלאי גז אישי לגזים H2S או CO
QRAE2
רב גלאי גזים
Gasman CO2
גלאי גז CO2 אישי
MiniRAE3000
גלאי מקצואי לממיסים אורגניים נדיפים
MiniRAE3000
גלאי מקצואי לממיסים אורגניים נדיפים
ppbRAE3000
גלאי מקצואי לממיסים אורגניים נדיפים
לרמות חל"ב אמיתיים
UltraRAE3000
גלאי PID עם יכולת למדידה סלקטיבית לחומרים
Triple Plus
גלאי רב גזים עם מבחר חיישנים לגזים רעילים
וחיישן אינפרא רד דו-תחומי
MultiRAE Series
סידרה חדשה של גלאי סכנות שונות
ToxiRAE Pro
גלאי גזים אישי עם אגירת נתונים
 
    
חיפוש:
Emproco Ltd. Wishes You a Happy New Year