גילוי גזים

טיפול חירום באירועי חמ"ס

Portable 5 gas detector...
לניטור VOC בחוץ או בתוך מבנים...
Gas Detector Tubes for sampling and analysis...

צור קשר