זיהום אויר ודיגום סביבתי

מוניטור אבק וחלקיקים

5301-AQM and 5302-AQM Air Quality Monitor...
0.3 - 0.5 µm @ 0.1 CFM...
Air Quality Monitor (CO2, Temp, RH and TVOC)...
0.3 – 25 µm @ 0.1 CFM...
0.5 – 75 µm @ 0.1 CFM...
0.5 µm – 25 @ 0.1 CFM...
0.5 – 55 µm @ 0.1 CFM...
0.5 µm - 25 @ 0.1 CFM...
0.5 - 25 µm @ 0.1 CFM...
No Images