קישורים

קישורים
28.08.2019
מכשיר דגם DUVAS DV3000 הוא אנלייזר עם
ספקטרומטר UV )אולטרה-סגול(, רב אורכי גל ועם יכולת
לזהות ולמדוד ברציפות עד 13 גזים בו זמנית בריכוזים של
ppb בודדים.
הגזים הם: סוגים שונים של חומרים אורגנים נדיפים
( VOC's ( ובמיוחד BTEX ול- NO ,NO2 ,SO2 ,O3 ,
פורמלדהייד, סטיירין ועוד.
ללא צורך בכיול, למעט איפוס ZERO ע"י חנקן.
 
 
No Images